Tag: Chống say xe

Chống say xe không cần dùng thuốc

Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn “phẻ re” khi di chuyển quảng đường dài bằng xe khách mà không cần phải dùng đến thuốc chống say xe. Lựa chọn vị trí ngồi trên xe Thông thường các vị trí trên xe không có sự khác biệt lớn, tuy nhiên nếu bạn là người dễ bị […]